Logo Nedir?

En temel düzeyde logolar, sevdiğimiz markaları tanımlamamıza yardımcı olan metin ve resimlerden oluşan sembollerdir. Ama çok daha fazlası olabilirler! İyi bir logo markanızın temel taşıdır. Müşterilerin logonuza baktığı zaman ne yaptığınızı, kim olduğunuzu ve neye değer verdiğinizi anlamalarına yardımcı olmalıdır. Küçücük bir görüntüde çok fazla sorumluluk var! İşte bir logonun ne olduğu ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağının tanımı.

 

Logo, bir işletmeyi tanımlayan metin ve resimlerden oluşan bir semboldür. 

Logo tasarımı, bir şirket için mükemmel görsel marka markasını yaratmakla ilgilidir. Türüne bağlı olarak, bir logo genellikle bir etiket satırı ile birlikte bir sembol veya marka işareti ve bir logo türünden oluşur.

Logo Tasarımı

Logo tasarım, ticaretin ilk dönemlerinden bu yana; markanın, ürünün ve hizmetin gücünü diğer rakiplerinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Ürünleri farklılaştırmak adına üzerine yapılan işaretlemeler, logo tarihinin temellerini atmıştır. Okuryazarlığın düşük olduğu dönemlerde oldukça faydalı olan bu yöntem büyük önem kazanmış ve bugünlere kadar o önemini yitirmemiştir. Farklı renklerden, çizgilerden, sembollerden ve yazı karakterlerinden oluşarak kurumsal kimliğin özelliklerini yansıtır. Kurumsal kimlik; bir şirketin imajını, özelliklerini ve yapısını sağlayan bir kimlik bütünüdür. Kurumsal kimlikte en önemli aşama ise logo tasarımıdır. Logo; kurumsal kimliğin bir parçası olduğu için, kurum imajından izler ve etkiler taşımalıdır. Temel amaç; hedef kitlenin ilgili marka ile özdeşleşmesini ve markanın zihinlerde yer etmesini sağlamaktır. Logo, bir şirketin hedef kitlesine ilettiği en direkt ve önemli mesajdır. Dolayısıyla logonun özellikleri ve profesyonel biçimde tasarlanması, markanın imajı açısından büyük önem taşır.

applelogo.jfif
cococola.png

Logo Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

Günümüzde pazar rekabetinin artması, markaların kendini ifade ediş biçimlerinde daha kreatif ve akılda kalıcı fikirler düşünmelerini gerektirmektedir. Logo görsel bir mesaj olduğu için, hedef kitleye çok daha hızlı ulaşır ve uzun süre akılda kalır. Elbette bunun sağlanması için alıcı ve logo tasarım hizmeti veren firma arasında başarılı bir iletişim süreci sağlanmalıdır. Logo, bir şirketin çizgiler ve renklerle kendini ifade ediş biçimidir. Bu sebeple, logonun şirketin kurumsal imajına uygun hazırlanması gerekir.

 

Logo tasarım hizmeti veren firmaların ilk yapması gereken şey, alıcı şirketlerin yapısını bütünüyle analiz etmektir. Böylece ihtiyaçlar ve beklentiler tam olarak anlaşılır. Dolayısıyla şirketin misyonu ile logonun çizgileri paralel olarak ilerleme imkanı bulur. Aynı zamanda logonun kreatif özellikler taşıması da, markanın imajını zedelememek adına önemli bir unsurdur. Zira farklı şirketlerin logolarına benzeyen logolar hem müşterilerin kafasında karışıklık yaratır, hem de ilgili şirketin kendi çizgisinde özgün bir biçimde ilerlemesine engel olur.