version: STSv1 mode: testing mx: *.mx.yandex.net max_age: 604800
top of page

Hizmet Anlaşması (Örnek)

Bu Hizmet Anlaşması ("Anlaşma"), [WixTR Web ve Grafik Tasarım Ajansı] ("Ajans") ile [Müşteri Adı] ("Müşteri") arasında aşağıdaki şartlar ve koşullar çerçevesinde yürürlüğe girmiştir.

1. Hizmetler

Ajans, aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

  • [Projenin Açıklaması]

  • [Hizmet Ayrıntıları]

  • [Diğer Hizmetler (varsa)]

2. Süre

Bu Anlaşma, [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlayacak ve [Bitiş Tarihi] tarihine kadar geçerli olacaktır. Anlaşma, tarafların yazılı olarak farklı bir şekilde anlaşmaları durumunda uzatılabilir veya sonlandırılabilir.

3. Ücretler ve Ödemeler

3.1. Müşteri, Ajans'a aşağıdaki ücreti ödeyecektir: [Belirtilen Ücret].

3.2. Ödeme şartları aşağıdaki gibidir: [Ödeme Koşulları].

4. Müşteri Taahhütleri

Müşteri, projenin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için aşağıdaki taahhütleri yerine getirmeyi kabul eder:

  • [Müşteri Taahhütleri ve Sorumlulukları]

5. Mülkiyet Hakları

5.1. Tüm tasarım, içerik ve diğer materyallerin fikri mülkiyet hakları Ajans'a aittir, ancak projenin tamamlanmasının ardından Müşteri'ye devredilir.

6. Gizlilik

Her iki taraf da bu Anlaşma çerçevesinde paylaşılan bilgilerin gizliliğini korumayı kabul eder ve üçüncü taraflarla paylaşılmamış olmasını sağlar.

7. İptal ve Sonlandırma

7.1. Her iki taraf da bu Anlaşma'yı yazılı olarak bildirimde bulunarak sonlandırabilir.

7.2. Anlaşma'nın sona ermesi durumunda, tarafların birbirlerine karşı herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü kalmaz.

8. Uygulanabilir Hukuk

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanır ve uygulanır.

Bu Hizmet Anlaşması, taraflar arasındaki işbirliği ve projenin yürütülmesi için kabul edilen koşulları içerir. Tarafların bu Anlaşma'yı anladığını ve kabul ettiğini onaylamaları önemlidir.

İşlem Tarafı: [Müşteri Adı] Tarih: [Tarih]

Ajans Temsilcisi: [Ajans Yetkilisi] Tarih: [Tarih]

bottom of page